top of page

Informacje

​Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Piast" Spółka z o.o.

 

Adres | 

 

os. Piastów 40

31-623 Kraków

Telefon | 

 

Rejestracja (12) 647 92 93

Sekretariat (12) 648 43 46

Fax | 

 

(12) 647 43 10

Email | 

 

Your details were sent successfully!

Kontakt

/

/

Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście

XI Wydz. Gospod. KRS

KRS: 0000194220

NIP: 6782730619

REGON: 351570381

Kapitał zakładowy: 50000,00 PLN

//

bottom of page