top of page

Rejestracja

//

Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerami: 

 

Poradni Kardiologicznej  - (12) 681 17 90 w godzinach zgodnych z harmonogramem pracy lekarzaPoradni Diabetologicznej - (12) 647 88 43 w godzinach zgodnych z harmonogramem pracy lekarzaPoradni Laryngologicznej - (12) 647 92 93 w godzinach 7:30 - 18:00Poradni Okulistycznej - (12) 647 92 93 w godzinach 7:30 - 18:00

SKIEROWANIE NIE JEST WYMAGANE, GDY CHCEMY SKORZYSTAĆ Z USŁUG:

 Nie jest wymagane od osób:Inwalidów wojennych i osób represjonowanychTermin przyjęcia pilnych przypadków ustalony jest po kwalifikacji przez lekarza poradni w dniu zgłoszenia lub w innym wcześniejszym terminie dostosowanym do charakteru schorzenia pacjenta.  

PRZY REJESTRACJI PIERWSZORAZOWEJ PACJENTA OBOWIĄZUJE:  • Skierowanie
  • dokument z Peselem (dowód osobisty)
  • Badania od lekarza POZ będące podstawą do skierowania do poradni specjalistycznej. 
bottom of page